Personel JET - Türkiye'deki Tüm İş İlanlarına Tek Bir Noktadan Ulaşın.

2024 yılı için bekçi alımlarının yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Ancak, geçmiş yıllarda bekçi alımlarının Nisan veya Mayıs aylarında yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılı için de aynı tarihlerde bir alım yapılması muhtemeldir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alım ilanının yayınlanmasıyla birlikte, başvuru şartları ve tarihleri de belli olacaktır. 2023 yılında yapılan bekçi alımlarında, 28.000’den fazla kişi başvuru yapmış ve 1.250 kişi bekçi olarak atanmıştır. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılacak olan bekçi alımlarında da yine binlerce kişinin başvuru yapması beklenmektedir. Bekçi alımlarına katılmak isteyen adayların, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan ilana göre başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Başvuru şartları şu şekildedir: Bekçi alımlarına katılmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinden başvurularını yapabilirler. Başvurular, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de öğretmenler, devlet memuru olarak görev yapıyorlarsa, 65 yaşını doldurdukları andan itibaren çalışamazlar. Bu yaş sınırı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, devlet memurlarının yaş haddi 65’tir. Öğretmenler, devlet memuru olarak çalışamasalar da, özel dershane ya da benzeri kurumlarda görev alabilirler. Bu kurumlarda çalışan öğretmenler için yaş sınırı yoktur. Öğretmenlerin çalışma yaşı, emeklilik yaşı ile sınırlı değildir. Öğretmenler, emekli olduktan sonra da özel kurumlarda çalışabilirler. Öğretmenlerin çalışma yaşı, bazı ülkelerde farklıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmenler, 70 yaşına kadar çalışabilirler. Türkiye’de öğretmenlerin çalışma yaşının yükseltilmesi yönünde tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmaların temelinde, öğretmenlerin deneyiminin ve bilgi birikiminin artmasının, eğitim kalitesini artıracağı düşüncesi yatmaktadır.

Sınıf Öğretmeni Maaşları 2024 Sınıf öğretmenleri, ilkokullarda görev yapan ve öğrencilerin tüm temel akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan öğretmenlerdir. Bu nedenle, sınıf öğretmenlerinin toplumda önemli bir rolü vardır. Sınıf öğretmenlerinin maaşları, derecelerine, kıdemlerine ve eğitim seviyelerine göre değişiklik gösterir. 2024 yılı itibarıyla, sınıf öğretmenlerinin ortalama maaşı 29.000 TL’dir. En düşük sınıf öğretmeni maaşı 22.200 TL, en yüksek sınıf öğretmeni maaşı ise 42.500 TL’dir. Sınıf öğretmenlerinin maaşları, her yıl Ocak ayında yapılan memur maaş zammı ile birlikte güncellenir. 2024 yılı Ocak ayında yapılan zam oranı %15’tir. Bu zamla birlikte, sınıf öğretmenlerinin maaşları da %15 oranında artmıştır. Sınıf öğretmenlerinin maaşlarının yanı sıra, ek ödemeler de alabildikleri için toplam gelirleri daha da artabilir. Ek ödemeler, kıdem, derece, unvan, aile yardımı gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Sınıf öğretmenlerinin maaşları, Türkiye’deki diğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında ortalamanın üzerindedir. Ancak, son yıllardaki enflasyon nedeniyle, sınıf öğretmenlerinin maaşları alım gücünü kaybetmeye başlamıştır. Sınıf öğretmenlerinin maaşlarının artırılması, […]

Öğretmenlere 537 Lira Ek Ödeme Bir Motivasyon Artışı 2023-2024 eğitim öğretim yılı için imzalanan toplu sözleşmeye göre, öğretmenler her ay 537 lira ek ödeme alacaklardır. Bu ek ödeme, maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak, 2024 yılında 537 lira olarak belirlenmiştir. Bu ek ödeme, tüm öğretmenlere, kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlere verilecektir. Ek ödeme, 2024 yılı Ocak ayından itibaren ödenmeye başlayacaktır. Bu ek ödeme, öğretmenlerin maaşlarını önemli ölçüde artıracak bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin, öğretmenlerin motivasyonunu ve çalışma şartlarını iyileştirmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Öğretmenler, toplumun geleceği için en önemli meslek gruplarından biridir. Onlar, çocukların ve gençlerin eğitim almasında ve yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin motivasyonunun ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik her türlü düzenleme önemlidir. 537 liralık ek ödeme, öğretmenlerin maaşlarında yaklaşık %10’luk bir artış anlamına gelmektedir. Bu, öğretmenlerin refah seviyesini artıracak ve onların daha iyi şartlarda görev yapmalarına katkıda bulunacaktır. Ek ödemenin, öğretmenlerin motivasyonunu artırmasına yönelik de olumlu etkileri olması […]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar, yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak. AÖL 2. dönem sınavları için başvurular, 21 Şubat-07 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, AÖL web sitesi üzerinden e-Okul veya e-Devlet şifresi ile yapılacak. AÖL 2. dönem sınavlarında adaylara, her ders için 20 soru sorulacak ve her soru için 4 seçenekli cevap verilecek. Sınav süresi, her ders için 30 dakika olacak. AÖL 2. dönem sınav sonuçları, 24 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. AÖL 2. dönem sınavlarına katılacak adayların, sınav giriş belgelerini 08-13 Mart 2024 tarihleri arasında AÖL web sitesinden veya e-Okul veya e-Devlet şifresi ile giriş yaparak alabilecekleri duyuruldu.

Banka Müdürü Maaşları Nedir? Bankacılık sektörü, ülkemizde en çok tercih edilen ve en çok kazandıran sektörlerden biridir. Bankacılık sektöründe çalışan pek çok kişi, iyi bir gelir elde etmektedir. Bankacılık sektöründe çalışanların maaşları, pozisyonlarına, deneyimlerine, performanslarına ve çalıştıkları bankanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Bankacılık sektöründe en yüksek maaşı alan kişiler ise, banka müdürleri ve banka genel müdürleridir. Banka Müdürü Nedir? Ne İş Yapar? Banka müdürleri, bankanın yönetimini, organizasyonunu, işleyişini ve personelini denetleyen kişilerdir. Banka müdürleri, bankanın karlılığını, müşteri memnuniyetini, pazar payını ve rekabet gücünü artırmak için stratejiler geliştirirler. Banka müdürleri, bankanın hedeflerine ulaşması için çalışanları motive eder, eğitir, değerlendirir ve ödüllendirirler. Banka müdürleri, aynı zamanda bankanın kurumsal kimliğini, itibarını ve imajını korumak için gerekli önlemleri alırlar. Banka Müdürü Olmak İçin Hangi Şartlar Gereklidir? Banka müdürü olmak için, genellikle lisans düzeyinde bankacılık, işletme, ekonomi, maliye, muhasebe gibi alanlarda eğitim almış olmak gerekir. Ayrıca, bankacılık sektöründe en az 5 yıl deneyimli olmak, yönetim […]

Zabıta Maaşları Ne Kadar 2024 Zabıta memurları, belediyelerin zabıta müdürlüklerinde görev yapan, belediye sınırları içindeki halkın huzur, sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kamu personelleridir. Zabıta memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışırlar. Zabıta memuru olmak için en az lise mezunu olmak, KPSS’den belirli bir puan almak ve belediyelerin açtığı zabıta memuru alım ilanlarına başvurmak gerekmektedir. Zabıta maaşları, 2024 yılında yapılan zamlarla birlikte artış göstermiştir. Zabıta maaşlarını belirleyen faktörler arasında; kıdem, derece, kademe, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı, ek ödemeler, fazla mesai ücretleri gibi unsurlar bulunmaktadır. Zabıta maaşları, ayrıca zabıta memuru, zabıta amiri, zabıta müdürü gibi görev unvanlarına göre de farklılık göstermektedir. Zabıta maaşları 2024 yılında, memur ve memur emeklilerine yapılan %49,25’lik zam oranına göre belirlenmiştir. Bu oran, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı olarak hesaplanmıştır. Buna göre, 2024 yılında zabıta maaşları şu şekildedir: Görev Unvanı Eğitim Durumu Medeni Hal Çocuk Sayısı Net Maaş Zabıta Memuru Lise […]

Muhasebeci Maaşları Ne Kadar? Muhasebeci maaşları, çalışılan kurum, sektör, şehir, kıdem, eğitim, sertifika, beceri ve yazılım gibi birçok kritere göre değişiklik gösterebilmektedir. 2024 yılı itibariyle, muhasebe personeli maaşları ortalama olarak 19.400 TL civarındadır. En düşük muhasebe personeli maaşı 15.500 TL iken, en yüksek muhasebe personeli maaşı 42.500 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Muhasebe personeli maaşları, unvanlara göre de farklılık göstermektedir. Örneğin, muhasebe asistanı maaşı ortalama 19.500 TL iken, muhasebe müdürü maaşı ortalama 41.000 TL’dir. Ayrıca, mali müşavir belgesi olan muhasebecilerin maaşları, belgesi olmayanlara göre yaklaşık %15-20 daha fazla olmaktadır. Muhasebe personeli maaşlarının unvanlara göre dağılımını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: Unvan En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş Muhasebe Asistanı 15.500 TL 19.500 TL 20.500 TL Muhasebe Uzman Yardımcısı 16.000 TL 20.000 TL 24.750 TL Muhasebe Uzmanı 18.000 TL 22.000 TL 25.250 TL Kıdemli Muhasebe Uzmanı 21.000 TL 25.000 TL 40.000 TL Muhasebe Şefi 24.000 TL 28.000 TL 29.750 TL Kıdemli Muhasebe Şefi […]

Pilot maaşları, havacılık sektörünün en çok merak edilen konularından biridir. Pilot maaşları, çalıştıkları havayolu şirketine, uçuş saatlerine, kıdemlerine, deneyimlerine, uçuş rotalarına ve diğer pek çok faktöre göre değişiklik gösterir. 2024 yılında, pilot maaşlarına zam yapılması beklenmektedir. Zam oranları, enflasyon oranlarına ve standart zam oranlarına göre belirlenecektir. Pilot maaşlarına 2024 yılında ne kadar zam yapılacağı henüz belli değildir. Ancak, 2023 yılında %10 oranında zam yapıldığı göz önüne alınırsa, 2024 yılında da benzer bir oranda zam yapılması muhtemeldir. Buna göre, 2024 yılında pilot maaşları şu şekilde olabilir: Havayolu Şirketi Yardımcı Pilot Maaşı Kaptan Pilot Maaşı Türk Hava Yolları (THY) 90.000 TL – 110.000 TL 160.000 TL – 200.000 TL Pegasus Hava Yolları 70.000 TL – 90.000 TL 120.000 TL – 150.000 TL Emirates Hava Yolları 80.000 TL – 100.000 TL 140.000 TL – 180.000 TL Qatar Airways 90.000 TL – 110.000 TL 150.000 TL – 190.000 TL Bu tabloda, pilot maaşları ortalama […]

Uzman Çavuş Maaşı Nedir? Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde profesyonel olarak görev yapan askeri personellerdir. Uzman çavuşlar, uzman erbaş ve uzman onbaşı olarak iki kademede çalışırlar. Uzman çavuşların maaşları, görev yaptıkları bölge, kıdem, rütbe, eğitim durumu ve ailevi durum gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir. Bu makalede, uzman çavuş maaşları hakkında güncel bilgileri bulabilirsiniz. Uzman Çavuş Maaşı Nasıl Belirlenir? Uzman çavuş maaşları, her yıl enflasyon oranlarına ve standart zam oranlarına göre güncellenir. 2024 yılında, uzman çavuş maaşlarına %10 oranında zam yapıldı. Buna göre, 2024 yılında uzman çavuş maaşları şu şekildedir: Görev Bölgesi En Düşük Maaş En Yüksek Maaş Batı 17.820 TL 23.760 TL Doğu 26.730 TL 35.640 TL Bu tabloda, en düşük maaş, yeni göreve başlamış olan ve lise mezunu olan uzman çavuşların maaşını; en yüksek maaş ise, en kıdemli ve lisans mezunu olan uzman çavuşların maaşını göstermektedir. Tablodaki maaşlar, aile yardımı, ek gösterge, tazminat, lojman, yemek, giyim ve […]

Arçelik Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Arçelik İş İlanlanı Arçelik iş ilanlarına başvurmak, pek çok kişinin dikkatini çeken bir konu haline gelmiştir. Arçelik, sürekli olarak iş gücüne ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacını iş ilanları yayınlayarak karşılamaktadır. Arçelik’in farklı pozisyonlarda personel aradığı ilanlara, şirketin resmi web sitesi üzerinden ya da çeşitli kariyer platformlarından ulaşmak mümkündür. Bu iş ilanları genellikle şirketin farklı departman ve birimlerindeki pozisyonlar için yayınlanmaktadır. Arçelik, mühendislik, pazarlama, finans, üretim, satış, insan kaynakları ve daha pek çok alan için iş ilanları yayınlamaktadır. İş arayan kişiler, kendilerine uygun olan ilanlara başvuruda bulunabilirler. Arçelik’in iş ilanları genellikle başvuru tarihleri ve iş tanımları ile birlikte yayınlanmaktadır. Arçelik’in iş ilanlarına başvurmak isteyen adayların, özgeçmişlerini güncellemeleri ve başvuru sürecine dikkat etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda Arçelik’in çalışma koşulları, maaş ve sosyal haklar gibi detayları da iş ilanları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle adaylar, ilanları dikkatlice inceleyerek başvuru sürecine adım atmalıdırlar. Arçelik Personel Alımı Birçok kişi için iş aramak stresli bir süreç […]

Sanko Holding Personel Alımı ve İş İlanları

Sanko Holding İş İlanları Sanko Holding, bünyesindeki farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için sürekli olarak çeşitli iş pozisyonları için iş ilanları yayınlamaktadır. Şirketin büyüme ve genişleme politikası doğrultusunda, farklı departmanlarda görev alacak yetenekli ve donanımlı çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, Sanko Holding’in resmi web sitesi ve çeşitli kariyer platformları üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Sanko Holding, inşaat, enerji, sağlık, tarım ve tekstil gibi alanlarda iş imkanları sunmaktadır. Şirketin farklı ihtiyaçları doğrultusunda, mühendislik, pazarlama, finans, insan kaynakları, üretim ve satış gibi çeşitli departmanlarda görev alacak personellere ihtiyaç duyulmaktadır. İlana çıkan pozisyonlar ve aranan nitelikler, başvuru süreci ve diğer detaylar ilgili platformlarda açıkça belirtilmektedir. Sanko Holding’in iş ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, şirketin web sitesi üzerinden ya da ilgili kariyer siteleri üzerinden ilanlara başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci ve işe alım süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için ise şirketin insan kaynakları birimi ile iletişime geçebilirsiniz. Sanko Holding Personel Alımı Sanko […]

Bekçi Alımı Ne Zaman? Başvuru Şartları ve Tarihleri 2024

Gündem 4 hafta önce

2024 yılı için bekçi alımlarının yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Ancak, geçmiş yıllarda bekçi alımlarının Nisan veya Mayıs aylarında yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 yılı için de aynı tarihlerde bir alım yapılması muhtemeldir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alım ilanının yayınlanmasıyla birlikte, başvuru şartları ve tarihleri de belli olacaktır. 2023 yılında yapılan bekçi alımlarında, 28.000’den fazla kişi başvuru yapmış ve 1.250 kişi bekçi olarak atanmıştır. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılacak olan bekçi alımlarında da yine binlerce kişinin başvuru yapması beklenmektedir. Bekçi alımlarına katılmak isteyen adayların, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan ilana göre başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir. Başvuru şartları şu şekildedir: Bekçi alımlarına katılmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinden başvurularını yapabilirler. Başvurular, e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilmektedir.

BSH Personel Alımı ve İş İlanları

BSH İş İlanları BSH firması sürekli genişleyen bir yapıya sahip olduğu için sık sık iş ilanları yayınlamaktadır. Bu ilanlar farklı departmanlarda ve farklı pozisyonlarda olabilmektedir. BSH’nin iş ilanları genellikle kendi resmi web sitesi üzerinden ve çeşitli kariyer sitelerinde yayınlanmaktadır. Adaylar bu ilanlara başvuruda bulunarak BSH ailesine katılma fırsatı elde edebilirler. BSH firması, mühendislik, satış, pazarlama, insan kaynakları, lojistik, üretim, finans gibi farklı alanlarda personel alımı yapmaktadır. Adayların aranan niteliklere uygun olmaları ve iş ilanlarına başvuruda bulunmaları durumunda mülakat sürecine dahil edilmektedirler. Başarılı olan adaylar, BSH firmasında kariyerlerine başlama imkanına sahip olurlar. Adayların BSH firma bünyesinde çalışma şartları ve sosyal haklar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmeleri için firmaya ait web sitesinden ve kariyer sitelerinden bilgi alabilmektedirler. BSH, çalışanlarına sosyal haklar ve imkanlar konusunda oldukça geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bu da çalışan memnuniyetini artırmaktadır. BSH Personel Alımı BSH firması, personel alımı konusunda sürekli olarak yeni iş ilanları yayınlamaktadır. Firma, yetenekli ve donanımlı çalışanlarını kadrosuna katmak için çeşitli […]

Web sitemiz, gezinme deneyiminizi ve ilgili bilgileri sağlamak için çerezleri kullanır. Web sitemizi kullanmaya devam etmeden önce, şunları kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası